Referanser

Buskerud Gjenvinning har samarbeidsavtale med flere av de store forsikringsselskapene, derav IF og Gjensidige, samt at vi har godt samarbeid med både små og store bedrifter, som A.K. Hæhre, A.O.Lund, Smedsrud & Sønner, Bermingrud Entreprenør, Nils Ivar Braathen, Loe Rørprodukter etc.

Under finner du en kort presentasjon av noen utvalgte jobber:


 Øvre Sund bru; Drammen

Kunde: Statens Vegvesen

Tidsrom: Juni-September 2007
 

Oppdrag/volum:

Riving av 8 000 m² næringslokaler + fundamenter og fjerning av forurensede masser i grunnen.

 

Sverresvei; Lørenskog 


Kunde: Skårer Br.lag (IF forsikring)

Tidsrom: Januar 2008

 

Oppdrag/volum:

Fjerning av 1500m² med utbrent tak på toppen
av en 4 etasjes boligblokk.

 

Kaldnes brygge; Tønsberg

Kunde: Kaldnes Byutviking/ Studentsamskipsnaden i Vestfold

Tidsrom: Mars 2009 + tidligere arbeid
Oppdrag/Volum

Riving av flere lagerhaller, næringslokaler,
bolighus og fjerning av fundamenter.

 

Euroskilt; Vingrom 

Kunde: Euroskilt AS

Tidsrom: Mai 2008

Oppdrag/Volum

Riving av 800m² utbrente produksjonslokaler,
samt fjerning av fundamenter og PCB forurensning.

 

Ulvenveien 92C; Oslo

 

Kunde: If forsikring

Tidsrom: November 2009 (1 helg)

Oppdrag/Volum

Fjerning av 2800 m² med brent skum i tak på
lagerrom. Utført på en helg!

 

    En del av vanebogruppen

Adresse:

Loesmoen industriområde
Industriveien 24
Postboks 104
N-3301 Hokksund

Telefon/E-post:

Telefon: 32 25 60 60

post@buskerudgjenvinning.no

Kontaktpersoner: