Våre tjenester » Riving/gjenvinning

Riving

Riving er et område bedriften har spesialisert seg på, og vi kan tilby gode total-løsninger på dette området.
Vi har over 16 års erfaring med riving, og vi hevder å være best på kombinasjonen av kreativitet, kvalitet, effektivitet og pris.

Som man ser, fokuseres det mer og mer på miljøaspektet i bygge- og anleggsnæringen, og særlig å utnytte og videreforedle produkter som tradisjonelt er sett på som avfall.
Det er viktig å se på avfallsproblemet fra blant annet riveindustrien på en ny måte. Her ligger det store muligheter og verdier som venter på å bli gjenvunnet og kan komme til nytte på nye måter. Dette har stor fokus og prioritet hos oss.

Vi kan påta oss alle typer rive/saneringsoppdrag, og har både utstyr og erfaring som gjør at vi kan skreddersy løsninger som er tilpasset lokale forhold med hensyn til blant annet støv, støy og lukt for nærmiljøet.

Med en av våre dyktige medarbeidere plassert bak spakene kan vi utføre riving av alt fra boder og garasjer til bolighus, blokker og større næringsbygg. 
 


 

    En del av vanebogruppen

Adresse:

Loesmoen industriområde
Industriveien 24
Postboks 104
N-3301 Hokksund

Telefon/E-post:

Telefon: 32 25 60 60

post@buskerudgjenvinning.no

Kontaktpersoner: