Utstyr

Buskerud Gjenvinning har et bredt utvalg av utstyr til forskjellige typer oppdrag.

Når det kommer til spesialjobber benytter vi i all hovedsak våre "vanlige" maskiner og utstyr, og moderniserer og tilpasser disse til hvert enkelt oppdrag. Resterende blir supplert enten ved direkte leie, eller med underleverandører.
Det er alltid Buskerud Gjenvinning som står for ansvar, koordinering og utførelse ved hver enkelt jobb.

Vårt motto er å holde kostnadene nede, og effektiviteten oppe.

Under finner du en kort presentasjon av noe av utstyr som tidligere er blitt benyttet.


 

Cat 330

Vår allsidige Cat 330  løser mange typer problemstillinger.
Med mulighet for å bytte bom kan vi benytte det optimale 
og tilpasse dette til hver enkelt problemstilling.

 

Utleiesenteret

Ved flere anledninger har vi leid diverse utstyr fra utleiesenteret.

 

 

Helikopter

Vi har et godt samarbeid med EHC, og har ved flere anledninger benyttet oss av dette for å løse oppdrag.

 

    En del av vanebogruppen

Adresse:

Loesmoen industriområde
Industriveien 24
Postboks 104
N-3301 Hokksund

Telefon/E-post:

Telefon: 32 25 60 60

post@buskerudgjenvinning.no

Kontaktpersoner: